قرار نبود مرکز پژوهش ها طرح مجلس را نقد کند
قرار نبود مرکز پژوهش ها طرح مجلس را نقد کند
سخنگوی کمیسیون حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت:‌ مرکز پژوهش‌ها اساساً قرار نبوده که طرح مجلس را نقد کند بلکه قرار بوده تا با ادغام پیشنهادات دولت با طرح اولیه مجلس، طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.

لطف‌الله سیاهکلی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی  با اشاره به نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس به مصوبات این کمیسیون گفت: ما در واقع پیشنهاد دولت را به همراه طرح مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال کردیم تا این مرکز با ادغام آن دو،  طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.

وی افزود: این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها پس از بررسی این موضوع، طرح قدیم مجلس را نقد کرده که در رسانه‌ها نیز منتشر شده است. موضوعی که اینجا مطرح می‌شود این است که مرکز پژوهش‌ها اساساً قرار نبوده که طرح مجلس را نقد کند بلکه قرار بوده تا با ادغام پیشنهادات دولت با طرح اولیه مجلس، طرح جدیدی را به کمیسیون مشترک ارسال کند.  به هر حال مرکز پژوهش‌ها در پایانِ نامه خود به مجلس از کمیسیون مشترک درخواست کرده تا برای نگارش طرح جدید فرصت بیشتری در اختیارش قرار داده شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: بر همین اساس در جلسه صبح فردای کمیسیون، درخواست مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت سه حالت ممکن است پیش بیاید. یا اینکه فرصت درخواستی به مرکز پژوهش‌ها داده می‌شود یا طرح قدیم ادامه می‌کند و یا اینکه خودِ کمیسیون طرح جدیدی را تدوین خواهد کرد.