هوای تبریز برای گروه‌های سنی حساس ناسالم شد
هوای تبریز برای گروه‌های سنی حساس ناسالم شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هوای تبریز برای گروه‌های سنی حساس ناسالم شد.

حسن عباس نژاد  افزود: شاخص کیفیت هوای تبریز میانگین ۲۴ ساعته گذشته روی عدد ۱۱۰ واحد است و هوا برای گروه‌های سنی حساس ناسالم است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی توصیه کرد شهروندان با مشارکت عمومی از هرگونه فعالیت منجر به افزایش آلودگی هوا، خودداری کرده و بیماران قلبی و ریوی و سالمندان و کودکان در فضای باز حضور پیدا نکنند.

وی گفت: شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و هم‌چنین از ۱۵۰ الی ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.