محکومیت ۳۳ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در آذربایجان شرقی
محکومیت ۳۳ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در آذربایجان شرقی
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۳۳ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه مرغ در تعزیرات آذربایجان شرقی خبر داد.

به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازرسی از یک واحد فروش مرغ متوجه تخلف عرضه خارج از شبکه در این واحد شده و گزارش این تخلف را به تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی ارجاع کردند.

وی افزود: پرونده در یکی از شعب بدوی مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه پس از احراز تخلف انتسابی، متخلف را به پرداخت ۳۳ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.