اقرار به نفوذ سیاسی نصف جهانی ها در مدیریت کشور!
اقرار به نفوذ سیاسی نصف جهانی ها در مدیریت کشور!

اصفهانی ها هم خدا را می خواهند هم خرما را! در استان کم آب و کویری هم صنایع پرآب بر مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن احداث می کنند هم برای کشاورزان آب تقاضا دارند . تجمع امروز اصفهانی ها که ادعای نصف جهانی دارند قدرت نفوذ سیاسی آنها را دربین مسئولین کشور نشان داد. […]

اصفهانی ها هم خدا را می خواهند هم خرما را! در استان کم آب و کویری هم صنایع پرآب بر مثل فولاد مبارکه و ذوب آهن احداث می کنند هم برای کشاورزان آب تقاضا دارند . تجمع امروز اصفهانی ها که ادعای نصف جهانی دارند قدرت نفوذ سیاسی آنها را دربین مسئولین کشور نشان داد. رئیس جمهور بلافاصله دستور رسیدگی داد . معاون اول دولت با اصفهانی ها صحبت کرد . وزیر نیرو قول حل مشکل داد.

در حالیکه مشکل آب گریبانگیر همه استان های کشور شده و بر مدیریت صحیح مصرف آب تاکید می شود متاسفانه عطش توسعه صنایع در این استان کویر نشین سیری ناپذیر است و حالا برای کشاورزان شان آب می خواهند . قطع یقین اصفهانی ها به خواسته خود می رسند و دولت از هرکجا شده برایشان آب می آورد . تبریز و آذربایجان همیشه سودای رقابت با اصفهان داشته است و این موضوع حتی در انتخابات های مجلس نیز تاثیر گذار بوده و کاندیداها از عقب ماندگی تبریز در مقایسه با اصفهان انتقادها داشته اند. بااین شعارهای عوام پسند مجلس نشین شدند و صدا‌فسوس مشکلات مردم این دیار حل نشده اند و باید دید دولت رئیسی چه موضعی برای حل مشکلات خواهد داشت.

تجمع امروز کویرنشینان قدرت لابی گری و نفوذ سیاسی اصفهانی ها در تمامی عرصه های مدیریت کشور را اثبات کرد. مسئولین نه تنها تجمع امروز را سیاسی جلوه نکردند بلکه به مردم حق دادند.

حال اگر این تجمع را مقایسه کنیم با وضعیت دریاچه ارومیه به جایگاه خودمان در مدیریت کلان کشور پی می بریم. سالهاست گوش شنوایی برای اعتراض مردم درقبال خشکیدن دریاچه ارومیه پیدا نشده و معلوم نیست کی قرار است بودجه های تعیین شده احیای دریاچه به نتیجه برسد.

  • نویسنده : مهدی حافظ زاده