خداحافظی متروی تبریز با واگن های جدید
خداحافظی متروی تبریز با واگن های جدید
احداث قطار شهری تبریز که روزی دوازده ساعت در یک خط، و تنها بین چند ایستگاه جابجا می شود؛ از سال ۱۳۷۹ و بعد از ده سال مطالعه، به شکل فیزیکی آغاز شده بود و تا امروز همچنان ادامه دارد.

بنابر گزارش های منتشر شده از سازمان قطار شهری و شهرداری تبریز، متروی این کلانشهر تا اینجا برای مردم تبریز بیش از یازده هزار میلیارد تومان هزینه داشته است.
در کنار ایستگاه های فعال ولی نیمه کاره ای که حتی فاقد پله های برقی و بسیاری از استاندارد های لازم برای ایستگاه های مترو هستند؛ وعده محقق نشده راه اندازی پنج خط مترو به چشم نمی آید، اما فراموش هم نمی شود!
حادثه متروی تبریز در ۱۵ دی ماه سال ۹۹ از تمامی مصاحبه های تشریفاتی مسئولین مترو پرده انداخت و وضعیت نامطلوب متروی تبریز را که به حیاط خلوت تیمی خاص از مدیران شهرداری تبریز و گروهی از نظامیان شهر تبدیل شده بود، به نمایش گذاشت.
واگن های مترو، در ایستگاهی که تنها ۱۸ روز پیش از حادثه توسط رئیس جمهور افتتاح شده بود، از ریل خارج شد و نمایشی بودن آن افتتاح و عدم امنیت در ایستگاه های متروی تبریز را عیان کرد.
شش شهردار تبریز که هر کدام حداقل افتخار افتتاح یکی از ایستگاه های انگشت شمار خط یک متروی تبریز را به کارنامه نوشته اند، همواره نسبت به عدم همکاری دولت و عدم دریافت بودجه دولتی لازم برای پروژه مترو گلایه داشتند. اما آیا متروی تبریز امروز با کارنامه ای حاصل ناکارآمدی مدیران و مسئولانش باز تم روی گرفتن مساعده دولتی را خواهد داشت؟
سردار مصطفی مولوی مدیر عامل متروی تبریز آخرین بودجه دولت برای تکمیل خط یک متروی تبریز به رقم ۶۵۰ میلیارد تومان را (با محاسبه دلار یازده تومانی) به بانک سپرد و به گفته خود از طریق سود حاصل، حقوق بدنه سنگین مترو تبریز را پرداخت می کند.
هر چند که در خصوص این سپرده مترو به بانک، هنوز سردار مولوی و همکارانش مدارک خواسته شده شورای شهر را ارائه نکرده اند و سردار مولوی در زمان احضار به صحن شورای پنجم برای توضیح در مورد هزینه کرد مترو به وقت خروج از جلسه برای نماینده پرسشگر آیه صمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یرجعون می خواند!
امروز رسول برگی رئیس شورای ششم در صحن علنی شورا از خبر بدی برای تبریز حرف زد و اعلام کرد در صورتی که طی روزهای آتی از پیگیری، نتیجه ای حاصل نکند این مساله را علنی خواهد کرد. کنجکاوی برای رسیدن به محتوای ادعا شده توسط رسول برگی ما را بر این داشت تا در این مورد کنکاش کنیم.
خبر بد برای تبریز این است که به دلیل آماده نبودن فاز دو متروی تبریز سهمیه واگن‌ های متروی این شهر به دو کلانشهر اصفهان و شیراز واگذار می شود. این خبر که اولین زمزمه آن سال گذشته مطرح شده بود امسال در غیاب اراده مسئولین مترو تبریز در مرحله اجرا قرار گرفته است.
در آذرماه ۱۳۸۷ قراردادی با موضوع تامین ۳۱۵ واگن برای شهرهای شیراز، اصفهان و تبریز از سوی وزارت کشور منعقد شد و در ابتدا قرار بود این واگن ها به صورت مساوی تقسیم شوند.
در جلسه وزارت کشور با حضور شهردار سابق صورت جلسه ای تنظیم و براساس آن مقرر شد، تعداد۵۰ واگن به شیراز، ۸۵ واگن به اصفهان و۱۸۰ واگن به تبریز اختصاص داده شود. از محل این قرارداد ۱۰۰ واگن در کشور چین تولید و۳۰ واگن به شیراز،۳۰ واگن به اصفهان و۴۰ واگن به تبریز تحویل داده شد. ۲۰ واگن نیز از همین قرارداد در شرکت ایریکو ساخته و مقرر شد که ۱۰ واگن به اصفهان، ۵ واگن به شیراز و ۵ واگن به تبریز تحویل داده شود که هم اکنون در دست اقدام است. باقی واگن ها نیز در مرحله ساخت قرار داشت.
با پیگیری جدی شهرداری شیراز و آمادگی زیرساختی مترو در دو شهر شیراز و اصفهان برای پذیرش و قرار دادن واگن ها در خط بهره برداری، امروز می رود که سهیمه قانونی تبریز راهی اصفهان و شیراز شود.
مسئولین شورای شهر و نمایندگان تبریز در مجلس، برای پس گرفتن اعتبار لکه دار شده متروی تبریز راهی طولانی در پیش دارند، راهی که به گفته مطلعین امر، امروز در مرحله نامه نگاری های اداری است!

  • نویسنده : فائزه صدر