پاکبان امانت‌دار تبریزی به دنبال صاحب پول نقد
پاکبان امانت‌دار تبریزی به دنبال صاحب پول نقد
پاکبان امانت‌دار تبریزی که هنگام تخلیه باکس پسماند مقابل کوچه لک‌لر متوجه وجود مقداری پول نقد شده است، به دنبال صاحب پول است تا آن را برگرداند.

احد غواصی از پاکبانان زحمتکش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز در هنگام خدمت‌رسانی و تخلیه باکس پسماند در شیفت شب گذشته، مقداری پول نقد پیدا کرده و پس از آن با مراجعه به مسجد محل و نصب اطلاعیه‌ای، به دنبال تحویل آن به صاحبش است.

این کارگر خدوم و امانت‌دار تبریزی، پول نقد را از باکس زباله مقابل کوچه لک‌لر پیدا کرده و برای پیدا کردن صاحب پول، علاوه بر مراجعه به مسجد محل، اطلاعیه‌ای با درج شماره تماس خود، در محل پیدا شدن پول نصب کرده است.