متولی بحران در بحران است!
متولی بحران در بحران است!
حسین آذرنیا مدیر سازمان پدافند غیر عامل شهرداری تبریز دیروز به دعوت شورای شهر در عمارت ساعت حاضر شد و درباره عملکرد سازمانش توضیح داد.

به گفته ریاست شورای شهر و به تایید آذرنیا، سازمان پدافند غیر عامل تبریز که وظیفه دارد در بحران ها خود را نشان بدهد، امروز خود مجموعه ای بحران زده است!
سازمان پدافند غیر عامل شهرداری بر خلاف آن چیزی است که از دستگاه عریض و طویل شهرداری تبریز دیده و شنیده ایم.
این نهاد با اهمیت، تنها با چهار نفر کار می کند و اگر از نشانی دفتر پدافند غیر عامل شهرداری تبریز سراغی بگیرید، سرمان را پایین می اندازیم!
حسین آذرنیا دیروز در حرکتی نمادین دو دست لباس مخصوص حملات میکروبی و شیمیایی را به ریاست شورا و شهردار تبریز تقدیم کرد، کاری که در نظر اول عجیب به نظر رسید اما در حقیقت با هدف اعلام نیاز این مجموعه انجام گرفته بود.
لباس های اهدایی سازمان پدافند غیرعامل شهرداری تبریز به آقایان برگی و رنجبر، دقیقا آن چیزی است که نیروهای آتش نشان تبریز امروز به آن نیاز دارند.
فرصت کوتاه معرفی سازمان پدافند غیرعامل شهرداری تبریز در صحن، برای شناختن اهمیت این مجموعه کافی نبود.
هر چند که نقش و جایگاه پدافند غیرعامل تنها در زمان بحران ها و حوادث به درستی شناخته خواهد شد.

  • نویسنده : فائزه صدر