یک مرندی کاندیدای مدیرعاملی منطقه آزاد ارس؟!
یک مرندی کاندیدای مدیرعاملی منطقه آزاد ارس؟!
آیا سعید محمد برای انتصابات جدید به دنبال کسب رضایت نمایندگان است؟

با استقرار سعیدمحمد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل واعضای هیات مدیره آنها یکی پس از دیگری تغییر یافته و شنیده ها حاکی است با سفارش نماینده مرند و جلفا که ریاست فراکسیون مناطق آزاد را نیز برعهده دارد، احتمالا فردی بنام علی شریفی مرند که پیش از این دبیرکل مالکان کشتی ایران بوده است سکان دار بعدی منطقه آزاد ارس باشد.
اگر چنین خبری صحت داشته باشد باید منتظر تغییرات دیگر در اعضای هیات مدیره این منطقه آزاد باشیم.
سوال این است که انتصاب فردی با سابقه فعالیت در حوزه تخصصی کشتیرانی! برای منطقه ای که هیچ ارتباطی باحوزه دریا ندارد با چه انگیزه ای صورت می گیرد؟!
نکته دیگر اینکه نماینده مرندوجلفا درمجلس شورای اسلامی در آغازین روزهای شروع فعالیت خود درمجلس و در واکنش به اخبار و اعتراضات مردمی جلفا در خصوص انتصاب افراد منتسب به ستاد خود، هرگونه دخالتش را در عزل و نصب های مدیریتی رد کرد.