شنیده شدن صدای پای موج ششم کرونا
شنیده شدن صدای پای موج ششم کرونا
نقشه کرونایی کشور به علت عادی انگاری برخی از هموطنان دوباره در حال تغییر رنگ است.

عادی انگاری و واکسن نزدن برخی از مردم باعث شده است تا صدای پای موج ششم کرونا به گوش برسد.

مسئولان بهداشت و درمان می‌گویند برای رسیدن به وضعیت سفید کرونا حدود هفتاد درصد جمعیت کشور باید واکسن بزنند.