به مرگ گرفتند…
به مرگ گرفتند…
"ردش کنید، فردا برای ما شاخ نشود" نگاه حاکم بر سیستم انتصاب مدیران درکشور است که باکنار گذاشتن و حذف افراد لایق، گزینه های ضعیفی را بر مناصب مدیریتی کشور مینشاند، افرادی که تنها حرف شنو و وامدار جریان حامی باشند.
قوم و خویشی داشتیم که یک جایی کاره‌ای بود. قوم و خویش تعریف می‌کرد که برای استخدامِ نیرو در پستی، آزمون گرفته بودند. روز مصاحبه می رس و با یکی دو نفر دور میز می نشینند تا گزینه ها را ارزیابی کنند. جوانی می آید و شروع می کند به خواباندن مچ آقایان. رزومه‌ای داشته که مو لای درزش نمی‌رفته. با معدل خوبی فارغ التحصیل شده بود و زبان می‌دانست که پاشنه آشیل سایر گزینه‌ها، برای تصدی آن پست بود.
قوم و خویش می‌گفت جوانک که از اتاق بیرون رفت گفتم این پسر را خدا رسانده، که مدیرکل سه تا یوخ پشت سر هم آورد و گفت “این بیاید، فردا برای همه ما شاخ می شود.”
خاطره قوم و خویش ما وصف حال بیشتر انتصاب‌هایی است که خبرشان به گوش می‌رسد و البته وصف حال امروز و صحن ششمین شورای شهر تبریز، که جوانی ۳۳ساله با رای اکثریت شورا در مسیر شهردار شدن قرار می‌گیرد!
گزینه ای فاقد تجربه اجرایی و مدیریتی، که حتی آمدنِ اسمش در بین ۸منتخب نهایی این پست، محلِ سوالِ شهر بود.
حمید منجم که شورای ششم اصرار دارد او را روی صندلی شهردار تبریز بنشاند، در گل درشتترین فعالیتش، تنها عهده دار ریاست ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان آذربایجان شرقی بوده! نزدیک شدن جوانی با این رزومه، به پست مهم شهرداری تبریز چه معنایی دارد؟!
“ردش کنید، فردا برای ما شاخ نشود” نگاه حاکم بر سیستم انتصاب مدیران درکشور است که باکنار گذاشتن و حذف افراد لایق، گزینه های ضعیفی را بر مناصب مدیریتی کشور مینشاند، افرادی که تنها حرف شنو و وامدار جریان حامی باشند.
برای شوک امروز نظریه به مرگ گرفتن هم محتمل است.
بجز حمید منجم، مظفر سلیمانی و عباس رنجبر هم به مرحله فینال انتخاب شهردار تبریز رسیدند.
مظفر سلیمانی معاون مالی و اداری سابق شهرداری است. بدنه شهرداری مایل است این مدیر محافظه کار، شهردار باشد. ولی سلیمانی هم برای این سِمَتِ مهم، گزینه قَدَری نیست.
بی شک اگر سلیمانی بدون هیچ رقیبی به عنوان تنها گزینه مطرح می شد با مخالفت گسترده ای روبرو بود، اما آنجا که پای رقیبی چون منجم ۳۳ ساله در میان باشد، سلیمانی یَل است.
به این ترتیب شهر را به مرگ با شهرداری بی تجربه و خام می‌گیریم، تا به تب با شهرداری کاربلد ولی ضعیف، راضی باشد.
این وضعیت به شدت آشناست، ما سالهاست که رفوزه انتخاب بین بد و بدتریم.
بلدیه تبریز با همایون قاسم خان والی و علی موسیو، امور شهر را عهده دار شد و با ارفع الملک، محمدعلی تربیت و حمید وارسته نظام اداری جدیدی را تجربه کرد تا در ۱۴۰۰ به دست شورای انقلابی ششم، به جوانی بی تجربه یا معاون اداری شهرداری سپرده شود!
  • نویسنده : فائزه صدر