پراید ۱۵۲ میلیون تومان شد
پراید ۱۵۲ میلیون تومان شد
با بازگشایی بازار خودرو قیمت ها در این بازار دوباره اوج گرفتند و در این بین خودروهای گروه پراید در این مدت بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند.

با بازگشایی اصناف در دومین روز هفته رشد قیمت ها در بازار خودرو شدن بیشتری گرفته است؛ در بین خودروهای پراید مدل ۱۱۱ امروز ۲ میلیون تومان دیگر گران شد و ۱۵۲ میلیون تومان قیمت خورد و مدل ۱۳۱ این خودرو نیز از ۱۳۷ میلیون تومان امروز به قیمت ۱۳۸ میلیون تومان رسید و مدل ۱۳۲ پراید نیز در ۲۴ ساعت گذشته ۲ میلیون تومان گران شد و ۱۳۳ میلیون تومان قیمت خورده است. خودروهای پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در این مدت افزایش قیمت های چشمگیری را تجربه کردند و به ترتیب ۲ و یک میلیون تومان گران شدند.

دربین خودروهای پژو نیز افزایش قیمت ها در ۲۴ ساعت گذشته چشمگیر بوده است؛ ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ این گروه از ۲۳۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۲۳۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شده است و ۲۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است و ۲۰۶ تیپ ۵ نیز در این مدت ۵ میلیون تومان دیگر گران شده است و در حال حاضر ۳۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است.

سایر خودروهای این گروه در این مدت از نوسانات قیمتی در امان ماندند.

خودرهای تیبا، رانا و کوییک در این مدت کمترین نوسانات قیمتی را تجربه کردند و در بین خودروهای دنا نیز دنا توربو پلاس  دنده ای مدل ۱۴۰۰ از ۴۲۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به ۴۳۰ میلیون تومان رسیده است که ۶ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.