رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‌ شورای اسلامی شهر تبریز مشخص شد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه‌ شورای اسلامی شهر تبریز مشخص شد
در نخستین جلسه از کمیسیون برنامه و بودجه، علیرضا نوای باغبان با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس این کمیسیون برگزیده شد.

نوای باغبان در این جلسه گفت: درخواست ما این است که اعضای سابق کمیسیون برنامه و بودجه، پای ثابت جلسات باشند و تعدادی از این افراد در مرکز پژوهش ها بوده که در زمان مقتضی از نظرات این افراد نیز در تصمیم گیری ها استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید در راستای تشویق شهروندان برای ساخت و ساز اقدامات متفاوتی انجام دهیم و نباید تنها بر اساس تصمیات گذشته اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: اگر میخواهیم در تعرفه عوارض محلی اصلاحاتی صورت گیرد، از امروزباید اقدامات اصلاحی انجام دهیم و نباید این موضوع به زمان‌های نهایی موکول شود.

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تصمیمات باید به گونه ای باشد که آورده و ثبات داشته باشد تا شهروندان را به اشتباه نیندازد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، بر این اساس اعضا کمیسیون برنامه بودجه، علیرضا نوای باغبان به عنوان رئیس، شهرام دبیری به عنوان نایب رئیس، پرویز هادی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند که روح الله دهقان نژاد و احد صادقی نیز به عنوان اعضای کمیسیون در جلسات حضور خواهند داشت و همچنین در این جلسه در خصوص اهداف و اقدامات مورد نظر این کمیسیون تبادل نظر صورت گرفت.