زیرساخت عظیم سد ارس، تحفه سیاست توسعه مداوم ایران و جمهوری آذربایجان است
زیرساخت عظیم سد ارس، تحفه سیاست توسعه مداوم ایران و جمهوری آذربایجان است
وزیر انرژی جمهوری آذربایجان با بیان این‌که سد ارس در مجموع وسعت دو کشور ایران و آذربایجان، نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری می‌کند، عنوان کرد: این زیرساخت عظیم تحفه‌ی سیاست توسعه‌ی مداوم در هر دو کشور بوده و منجر به تامین منافع دوجانبه دو کشور شده است.

پرویز شهبازاف، در آئین گرامیداشت پنجاهمین سال بهره برداری از سدهای ارس و میل- مغان ما بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در سال‌هایی که از انرژی و آبیاری سد ارس استفاده کرده‌اند، به نوعی مرزهای مشترک خود را محلی برای تامین صلح و همکاری‌های دوجانبه تبدیل کرده و این مراسم نیز نمونه‌ی بارز دوستی و همکاری مشترک بین دو ملت در دهه‌های اخیر است.

به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: مخازن آبی و پتانسیل‌های سرشار سدهای ارس و میل-مغان تنها یک منبع انرژی نیست بلکه نشانگر یک تاریخ دوستی پایدار است.

وی، بی توجهی به منافع متقابل و بهره برداری یک طرفه از منابع مشترک را مشکل بسیاری از کشورهای همسایه در دنیا دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان نه تنها با این مشکلات روبرو نیستند بلکه با همکاری‌های مشترک، زمینه توسعه یکدیگر را نیز فراهم ساخته‌اند و در حال حاضر همکاری در زمینه‌ی مشارکت افزایش یافته و وارد مرحله جدیدی شده است.

شهبازاف خاطرنشان کرد: داشتن مرزهای امن، فرصت بیشتری را برای همکاری فراهم ساخته و آقای الهام علی اف رئیس جمهور نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع دارد.

وی در پایان گفت: مراحل پایانی سد قیزقلعه سی با تلاش‌های مشترک این پروژه در حال تکمیل است و این روابط متقابل نمونه روشن و الگویی عالی در بحث روابط دوجانبه و اعتماد متقابل بین کشورهای همسایه است.

  • منبع خبر : ایسنا