کتاب «شما، کودک شما و مدرسه» منتشر شد
کتاب «شما، کودک شما و مدرسه» منتشر شد
کتاب «شما، کودک شما و مدرسه»؛ تألیف " سر کن رابینسون" استاد دانشگاه واریک با ترجمه عاطفه خیاط ناصری منتشر شد.
بوراپرس؛ این کتاب با ویراستاری علمی دکتر صادق ملکی آوارسین و ویرستاری ادبی مجید ناصردوست به سفارش انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل تبریز(حکمت) ترجمه و توسط انتشارات ستوده روانه بازار نشر شد.
کتاب شما، کودک شما و مدرسه با موضوع انتقال تجارب و شیوه‌های جدید تعلیم و تربیت برای والدین و مربیان شامل ۱۰ فصل با فهرست زیر است:
فصل اول؛ موقعیت خود را بشناسید
فصل دوم‌؛ وظایف خود را بشناسید
فصل سوم؛ فرزند خود را بشناسید
فصل چهارم‌؛ فرزندان خود را قوی بار بیاورید
فصل پنجم؛ دلیل وجود مدرسه را درک کنید
فصل ششم‌؛ انتخاب مدرسه مناسب
فصل هفتم‌؛ به سراغ سرچشمه بروید
فصل هشتم؛ ساختن رابطه
فصل نهم؛ مهار مشکلات
فصل دهم؛ نگاهی به آینده
در پشت جلد این اثر و در معرفی آن آمده است:
اگر شما پدر یا مادر کودکی در سن مدرسه هستید، این کتاب برای شماست. هدف من کمک به شما برای ارائه آموزش به آنها است تا بتوانند زندگی پربار و موفقی داشته باشند. من در سرتاسر زندگی حرفه‌ای خود بر روی موضوع آموزش کار کرده‌ام. در این مسیر گفتگوهای بی‌شماری با والدین در مورد مدرسه داشته‌ام.
فرزندانتان چه واکنشی نسبت به معلمان خود دارند؟ آیا مسئولین مدرسه متوجه قابلیت‌های آنها می‌شوند؟ والدین و کودکان دیگر چگونه هستند؟ آیا فرزند شما از پس موانع اجتماعی جدید برخواهد آمد یا دچار لغزش و اشتباه خواهد شد؟
جای تعجب ندارد اگر در روز اول رفتن آن‌ها به مدرسه احساس بغض و ناراحتی کنید. تصور می‌کنید که دیگر اوضاع مانند ثابت نخواهد بود. حق با شماست…
 کتاب «شما، کودک شما و مدرسه» در ۲۸۴ صفحه و  در فروردین ۱۴۰۰، به قیمت ۷۰ هزار تومان ترجمه و منتشر شده است.
برای تهیه حضوری نسخه چاپی کتاب
به محل #کتابفروشی_دهخدا dehkhodabook@
واقع در تبریز ، خیابان طالقانی و جهت تهیه از طریق ارسال پستی به صفحه اینستاگرامی #آموزش_موثر به آدرس eduffect@ مراجعه نمایید.