آغاز واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال
آغاز واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال
واکسیناسیون سالمندان بالای ۸۰ سال در استانهای آذربایجان شرقی و شیراز ، روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه اغاز شد که در تبریز با حضور معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تبریز انجام گرفت.