پارلمان شهری یا صحنه نمایش؟!
پارلمان شهری یا صحنه نمایش؟!
انتخابات ششمین دورهٔ شوراها در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

بوراپرس؛ انتخابات شورای شهر تبریز به جمعی ۱۳ نفره شکل می دهد که در راه سامان بخشیدن به امور پر از گِرِه شهر و مشارکت در بررسی پر پیچ و خم طرح ها و لوایح و نظارت بر عملکرد شهرداری فشل تبریز کار می کنند.

با توجه به این ماموریت سنگین، ثبت نام افراد غیر متخصص برای انتخابات شورا ها قابل تامل است. خصوصا که برخی از آنها با وجود ناوارد بودن در حوزه مدیریت شهری به واسطه کارهای نمایشی اسم و رسمی به هم زده و هوادارانی دارند.

در حقیقت سلبریتی جریانی سودجویانه است که با بهره بردن از عواطف مخاطب حاشیه نشین ارتشی از سینه چاکان به راه می اندازد و در این میان مثل یک قهرمان، البته قهرمانی توخالی ظاهر می شود.

در انتخابات های شورا و مجلس در سرتاسر کشور، سلبریتی ها با همین شیوه وارد نهادهای تصمیم گیری شدند. تصمیمات سست و بدون پایه کارشناسی، عدم نظارت، زد و بند و فساد و سو استفاده‌ از عنوان و دیگر اتهاماتی که دامن ساختارهای دموکراتیک کشور را آلوده کرده از آثار مخرب حذف و نادیده گرفتن تخصص و تجربه در انتخابات است.

 

 

  • نویسنده : فائزه صدر