قدردانی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز از پاکبان پاک‌دست
قدردانی معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تبریز از پاکبان پاک‌دست
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه سه تبریز از پاکبان پاک دست این منطقه، قدردانی کرد.

علی دهقانی از پاکبان پاک دست شهرداری منطقه سه تبریز که چک بدون تاریخ ۲۰ میلیون تومانی را به بانک صادر کننده چک تحویل داده بود، تقدیر کرد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، علی دهقانی، ضمن تشکر و قدردانی از کریم لایقی پاکبان، پاکدست  شهرداری منطقه سه با بیان اینکه تقدیر از عمل نیک و خیر باعث گسترش آن میشود، اظهار کرد: وجود همکاران و پرسنلی مانند کریم لایقی که الگویی برای پاک دستی و امانتداری هستند، مایه مباهات و افتخار شهرداری است.