تاکید بر الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‌های تاکسی در تبریز
تاکید بر الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‌های تاکسی در تبریز
عضای کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت حرکت تاکسیرانی تبریز به سمت الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‌ها تاکید کردند.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه بحث ایجاد تاکسی متر در تاکسیرانی از نخستین روزهای شورای پنجم مطرح است، اظهار کرد: اگر مدیریت شهری از تاکسیران‌ها حمایت کند، آن‌ها آماده الکترونیکی کردن پرداخت‌ها هستند.

سونیا اندیش اضافه کرد: در صورت صحبت با بانک‌ها می‌توان بهترین امکانات را در این زمینه اخذ کرد و مطمئن هستیم بانک‌ها نیز با وجود تراکنش بالا همکاری می‌کنند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه اگر طرحی از تهران به استان ابلاغ می‌شود، لزوما قابل اجرا نیست، گفت: اگر مشکلی در مکان یابی شهرک جوانان وجود دارد باید پیگیری شود.