درگیری لفظی دو عضو شورای تبریز
درگیری لفظی دو عضو شورای تبریز
دویست و شانزدهمین جلسه‌ی رسمی شورای اسلامی کلانشهر تبریز صبح امروز یکشنبه ۱۴ دی ، با حضور رئیس، اعضای شورا و شهردار تبریز در عمارت ساعت تبریز، برگزار شد.

محمدحسن اسوتچی نیز در این جلسه گفت: هفته قبل قرار بود که شهردار پاسخگوی پرداخت حقوق کارکنان باشد اما متاسفانه پاسخگو نبود. خودِ شهردار این نامه را زده است. من هم پیگیر حقوق کل کارکنان شهرداری هستم نه فقط حقوق کارگران.

محمدزاده در واکنش به صحبت های اسوتچی گفت: ما از قبل تر شما پیگیر حقوق کارکنان شهرداری بودیم لزومی ندارد هر هفته وقت شورا را با این تذکرات بگیرید. حرف ما و شما یکی است و همه پیگیر مطالبات کارکنان شهرداری هستیم.

این صحبت های محمدزاده موجب اعتراض شدید اسوتچی قرار گرفت که در نهایت بعد از درگیری لفظی شدید اسوتچی و محرم محمدزاده در صحن شورا وضعیت جسمانی اسوتچی با مشکل روبرو شد و او با کمک اعضای شورا از صحن علنی خارج شد.