پیشنهاد تعطیلی شنبه و یکشنبه
پیشنهاد تعطیلی شنبه و یکشنبه
معاون کل وزیر بهداشت احتمال تعطیلی شنبه و یکشنبه را به دلیل هراس از شب یلدا مطرح کرد.

ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: پیشنهاد تعطیلی شنبه و یکشنبه را داریم. از شب یلدا خیلی هراس داریم؛ امسال شب یلدا را مجازی دور هم باشیم. پیشنهاد ما این است که شنبه یکشنبه تعطیل شود اما نه اینکه مردم پنجشنبه و جمعه به پیشواز یلدا بروند.