طرح نجات تبریز، در حال غرق شدن
طرح نجات تبریز، در حال غرق شدن
طرح بازگشایی خیابان 42 متری که با عنوانی اغراق آمیز به "طرح نجات تبریز" معروف است. در پایان جلسه اخیر شورا مورد بحث بود و کاستی های بنیادی پروژه از زبان نمایندگان شورای شهر مطرح شدند.

بوراپرس؛ این طرح در ساده ترین تعریف مسیرگشایی امتداد ۴۲ متری است که از ارم تا یوسف آباد ادامه دارد و با اجرای این پروژه، ۴۲ متری به اتوبان پاسداران متصل می شود.
تقی زاده نماینده شورا این طرح را لازم الاجرا می داند و عقیده داشت یکی از راه های توجه به مناطق کمتر برخوردار، شریان سازی است. بخصوص که امروز خانه های تملک شده با عدم تحقق پروژه به مخروبه تبدیل شده اند و بهداشت محیط و سلامت اجتماعی ساکنین مناطق ذکر شده به خطر افتاده است.
اما سونیا اندیش به اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف مسیر و شیب بالا و مسائل فنی اشاره کرد و اجراى طرح را ممکن ندانست. اندیش گفت: در این مسیر به جای خیابان سازی باید به تونل سازی و پل سازی فکر کرد و معلوم نیست کسانی که این طرح را تصویب کرده اند واقعا چه در سر داشتند؟ آیا این تپه ها در سال های اخیر رشد کرده و ما امروز با این اختلاف ارتفاع روبرو شده ایم؟!
بنابر نظر کارشناس حاضر در جلسه، چهار سناریو برای ادامه طرح وجود دارد. یکی از این پیشنهادات حذف مسیری است که اختلاف ارتفاع در طول آن، اجازه اجرای پروژه را از تیم عمرانی گرفته است.
در نهایت، بررسی سرنوشت طرح نجات به اصرار نمایندگان موافق به جلسه دیگری با حضور مشاورین طرح موکول شد. تا بلکه تجربه عمرانی شهری که ترکیبی از دره و تپه و مسیل است حاشیه هاى شمالی تبریز را از بلا تکلیفی خارج کند.