شرعی سازی با یک گالن رنگ !؟
شرعی سازی با یک گالن رنگ !؟
المان دختر بچه که در مسیر چایکنار توسط شهرداری تبریز نصب شده بود یکی از جنجالی ترین المان ها در کشور شد.

چراکه عده ای به پوشش دختر بچه ایراد شرعی گرفته بودند و در عرض یک روز از جمع آوری آنچنان موضوعش جنجال کرد و در فضای مجازی مردم برعلیه شهرداری نوشتند که پس از رنگ آمیزی و البته رفع مشکل و ایراد فنی دوباره در محل نصب گردید.
از همان اول معلوم بود وقتی از کل سازه فقط قسمت مربوط به دخترک از المان کنده شده بود درست یا غلط  از نظر منتقدین پوشش دخترک ایراد داشت. حالا پس از رنگ آمیزی با یک گالن رنگ المان تکمیل شده است و ان شاالله نظر مخالفین جلب شده ولی آنچه به جا ماند سختی کار در مجموعه شهرداری را نشان داد و ای کاش شهروندان متوجه شده باشند مدیریت شهر علاوه بر پروژه های عمرانی با چه سختی هایی باید کار فرهنگی ، هنری و اجتماعی انجام دهد تا مردم پسند باشد و مهمتر آنکه منتقدی نداشته باشد.

ختم کلام اینکه توصیه می شود آنانکه تاب و توان دیدن المان یک دختر بچه را نداشتند و به آن ایراد گرفتند سری به شهرهایی همچون تهران، مشهد ، اصفهان و شیراز  بزنند و ببینند در حوزه زیباسازی چه کارهایی آن هم  با قوانین نظام جمهوری اسلامی می کنند و صد افسوس که مشابه اش در تبریز می شود مایه دردسر !؟

  • نویسنده : مهدی حافظ زاده