واکنش مردم به برچیدن المان دختربچه در تبریز
واکنش مردم به برچیدن المان دختربچه در تبریز
واکنش‌ منفی کاربران فضای مجازی نسبت به حذف مجسمه دختربچه از المانی در تبریز، ادامه دارد.

بوراپرس؛ برخی از کاربران با طعنه، از شهرداری تبریز خواستند نماد داس را به جای دختربچه قرار دهد.

برخی با اشاره به مشکلات اقتصادی، خواستار حل مشکلات معیشتی با همین سرعت عمل شدند.

برخی نیز با کنایه نوشتند؛ شهری که مسئولینش تحمل مجسمه دختربچه‌ها را ندارد، چطور می‌تواند پایلوت شهر دوستدار کودک باشد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر شهرداری تبریز در این مورد گفته است:
روح‌های بیمار، باعث حذف مجسمه دختربچه شدند!

گزارش بوراپرس را ببینید: