افتتاح کامل متروی تبریز را هرگز نمی‌بینیم!
افتتاح کامل متروی تبریز را هرگز نمی‌بینیم!
خط دو متروی تبریز بنا به گفته مدیرعامل قطار شهری تبریز با تورم 10 درصد در طول سی سال تمام می شود با این احتساب خطوط چهارگانه متروی تبریز بعد از چه مدت تکمیل می شود؟

با تورم ۱۰ درصد، اتمام خط دوم متروی تبریز ۳۰ سال طول می‌کشد، این گفته مدیرعامل سازمان قطار شهری تبریز در جلسه شورای شهر است.

فرج قلیزاده، عضو شورای شهر نظر دیگری دارد: با وضعیت موجود، اتمام خط دو ۶۰ سال طول می‌کشد.

تقی‌پور؛ رییس کمسیون عمران شورای شهر می‌گوید: ابرپروژه‌‌ها اگر بیش از پنج سال طول بکشد، توجیح کاربردی ندارد اما متروی تبریز همچنان بلاتکلیف است.

بیشتر اعضای شورای شهر تبریز از روند کند اجرای خط ۲ مترو نارضی‌اند.

شهردار تبریز دلیل پیشرفت کند مترو را تورم و کسری بودجه می‌داند.

به این ترتیب؛ بسیاری از تبریزی‌ها افتتاح خطوط چهارگانه متروی شهرشان را هرگز نمی‌بینند.

گزارش بوراپرس را ببینید: