تاراج بیت‌المال در سازمان منطقه آزاد ارس!؟
تاراج بیت‌المال در سازمان منطقه آزاد ارس!؟
سازمان منطقه آزاد ارس طی قراردادی با عنوان برندینگ ارس نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال هزینه کرده است و هنوز پس از ۲ سال اجرایی نشده است!

بوراپرس، سازمان منطقه آزاد ارس طی قراردادی با عنوان برندینگ ارس نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال هزینه کرده است و هنوز پس از ۲ سال اجرایی نشده است!

تعرفه انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برای طراحی لوگو ۸ میلیون تومان می‌باشد!

ما همچنان منتظر پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف سازمان منطقه آزاد ارس هستیم.

گزارش خبری بوراس را ببینید: