تفاوت پوشش گیاهی مرز ایران و آذربایجان!
تفاوت پوشش گیاهی مرز ایران و آذربایجان!
اینجا مرز ایران و جمهوری آذربایجان است!

اینجا مرز ایران و جمهوری آذربایجان است!

سمت راست جنگل‌های جمهوری آذربایجان و سمت چپ جنگلهای ایران! همین عکس به تنهایی گویای همه‌چیز است؛ با محیط زیست خود چه کردیم؟ چه آینده‌ای در انتظار ماست؟ …

  • منبع خبر : کانال شهیندخت مولاوردی