برگزاری جشنواره پنیر لیقوان در آینده نزدیک
برگزاری جشنواره پنیر لیقوان در آینده نزدیک

فرماندار تبریز از برگزاری جشنواره پنیر لیقوان در آینده نزدیک خبر داد. بهروز مهدوی در گفت و گویی افزود: با توجه به ظرفیت های فوق العاده این برند تلاش می کنیم تا در کنار ثبت ملی پنیر لیقوان زمینه برگزاری جشنواره را با این موضوع فراهم کنیم. وی حفظ ظرفیت های سنتی مناطق مختلف کشور […]

فرماندار تبریز از برگزاری جشنواره پنیر لیقوان در آینده نزدیک خبر داد.

بهروز مهدوی در گفت و گویی افزود: با توجه به ظرفیت های فوق العاده این برند تلاش می کنیم تا در کنار ثبت ملی پنیر لیقوان زمینه برگزاری جشنواره را با این موضوع فراهم کنیم.
وی حفظ ظرفیت های سنتی مناطق مختلف کشور را به عنوان یک ظرفیت بالقوه مورد تاکید قرار داد و اذعان داشت: اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص پنیر سنتی لیقوان مباحثی مطرح شده بود که ضمن محکوم کردن آن ؛ ضرورت افزایش نظارت صدا و سیما بر تولیدات محتوایی و اثرات آن را خواستاریم.
مهدوی تصریح کرد: در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است؛ به جای زیر سئوال بردن برندهای محبوب مردم ضرورت دارد زمینه تقویت و توسعه آنها را فراهم کنیم.