خیز ۳ نماینده تبریز برای جلوس بر کرسی نایب رییسی مجلس
خیز ۳ نماینده تبریز برای جلوس بر کرسی نایب رییسی مجلس

۳ منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ظرفیت و آمادگی کسب آرای نمایندگان مجلس یازدهم برای نشستن بر کرسی هیات رییسه مجلس را دارند. میرتاج الدینی، پزشکیان و منادی سه نماینده ای هستند که برای کسب کرسی های هیات رئیسه و به ویژه نایب رییسی مجلس یازدهم خیز برداشته اند. آذرقلم

۳ منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو ظرفیت و آمادگی کسب آرای نمایندگان مجلس یازدهم برای نشستن بر کرسی هیات رییسه مجلس را دارند. میرتاج الدینی، پزشکیان و منادی سه نماینده ای هستند که برای کسب کرسی های هیات رئیسه و به ویژه نایب رییسی مجلس یازدهم خیز برداشته اند.

آذرقلم