کرونا آتش زیر خاکستر است
کرونا آتش زیر خاکستر است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به قدرت گرفتن دوباره کرونا در آذربایجان شرقی هشدار داد. محمد حسین صومی، سه شنبه در ملکان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود کاهش بیماری در استانمان در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی احتمال اوج گرفتن بیماری وجود دارد. وی اضافه کرد: فعلا تا خرداد با مشکلاتی […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به قدرت گرفتن دوباره کرونا در آذربایجان شرقی هشدار داد.

محمد حسین صومی، سه شنبه در ملکان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود کاهش بیماری در استانمان در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی احتمال اوج گرفتن بیماری وجود دارد.

وی اضافه کرد: فعلا تا خرداد با مشکلاتی مواجه هستیم و در صورت همراهی مردم شاید بتوانیم ویروس را زمین‌گیر کنیم.

به گزارش ایسنا، رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خاتمه متذکر شد: همان طور که قبلا نیز گفته شده، بیماری ممکن است در فصل پاییز مجددا اوج بگیرد؛ چرا که کرونا مانند آتش زیر خاکستر است.