واکنش‌های متفاوت به کرونایی شدن شهردار تبریز!
واکنش‌های متفاوت به کرونایی شدن شهردار تبریز!

بوراپرس؛ برخی از طرفداران شهردار تبریز با انتشار ویدئویی، علت مبتلا شدن ایرج شهین باهر به ویروس کووید-۱۹ را همراهی با شهید قلیزاده، رئیس فقید سازمان آتش‌نشانی شهرداری تبریز در روزهای ضدعفونی شهر می‌دانند. اما این نظریه با واکنش در شبکه مجازی مواجه است، طوری که گفته می‌شود این امر امکان پذیر نیست، چون شهید […]

بوراپرس؛ برخی از طرفداران شهردار تبریز با انتشار ویدئویی، علت مبتلا شدن ایرج شهین باهر به ویروس کووید-۱۹ را همراهی با شهید قلیزاده، رئیس فقید سازمان آتش‌نشانی شهرداری تبریز در روزهای ضدعفونی شهر می‌دانند.

اما این نظریه با واکنش در شبکه مجازی مواجه است، طوری که گفته می‌شود این امر امکان پذیر نیست، چون شهید قلیزاده حدود یک ماه پیش فوت کرده و حدود ده روز در بیمارستان بستری بودند. از طرفی دوره کمون کرونا حدودا پانزده روز است و ایرج شهین باهر حدودا ده روز قبل مبتلا به کرونا شده است!