هفتمین کمک یک میلیون دلاری ژاپن برای احیای دریاچه اورمیه ‌
هفتمین کمک یک میلیون دلاری ژاپن برای احیای دریاچه اورمیه ‌

کمک سخاوتمندانه ۱ میلیون دلاری دولت ژاپن جهت حمایت از تالشها و اقدامات در حوزهی حفاظت و احیاء دریاچه ارومیه از طریق برنامه توسعه سازمان ملل متحد ایران ادامه می یابد. این هفتمین کمک مالی دولت ژاپن به برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران است. این کمک مالی، در قالب بخشی از طرح جاری […]

کمک سخاوتمندانه ۱ میلیون دلاری دولت ژاپن جهت حمایت از تالشها و اقدامات در حوزهی حفاظت و احیاء دریاچه ارومیه از طریق برنامه توسعه سازمان ملل متحد ایران ادامه می یابد. این هفتمین کمک مالی دولت ژاپن به برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران است.

این کمک مالی، در قالب بخشی از طرح جاری مشترک بین سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل متحد با عنوان “طرح حفاظت از تالابهای ایران” اجرایی میشود.

موارد زیر، عناوینی از موفقیتهای طرح در فازهای قبلی هستند:

آموزش ۱۲۰۰۰ کشاورز و اعضاء جوامع محلی در حاشیهی دریاچه ارومیه.
کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری تا حدود ۴۲ درصد.
ایجاد فرصتهای شغلی برای ۲۵۰ نفر از کارشناسان محلی.
همکاری با ۴۲ شرکت محلی و سازمان مردم نهاد.
ایجاد اشتغال سبز برای بیش از ۷۵۰ زن در روستاها با تاسیس صندوق اعتبارات خرد.
هفتمین فاز پروژه بر روی مردم و معیشت تمرکز میکندکه ارتباطی حیاتی با محیط زیست پایدار دارد. مشارکت جوامع در احیاء دریاچه، از طریق مدیریت پایدار آب و حفاظت از تنوع زیستی با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده و درس های فراگرفته شده در فازهای قبلی انجام میشود، که این خود باعث اثرگذاری فعالیتها در حوزه ی پایداری دریاچه ارومیه میشود. یک ویژگی نوآورانه این طرح، استفاده از روش های کشاورزی پایدار همچون کنترل آفات ارگانیک و روش- های ذخیره آب جهت آبیاری است که در سراسر سایت های آزمایشی جدید دریاچه ارومیه معرفی شده اند.

این پروژه قصد دارد تا با ترویج مشارکت محلی در ۱۷۰ روستا حاشیهی دریاچه ارومیه و همچنین بهبود معیشت و مقاومت جوامع محلی از طریق رویکردی یکپارچه تر از مدل های پایداری در دریاچه ارومیه و تاالب های مجاورش بهتر بهره ببرد.

درنتیجه ی تالش های اشتراکی دولت، سازمانهای بین المللی، جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد، دریاچه ارومیه درحال حاضر با وضعیتی پایدار، با سطح ۱۲۷۱٫۶۸ متر ارتفاع سطح و مساحت ۳٫۰۸۰ کیلومتر مربع در حال احیاء است.

منبع: وبسایت فارسی سازمان ملل