فروش خانه‌های تاریخی تبریز در دیوار!
فروش خانه‌های تاریخی تبریز در دیوار!

بوراپرس؛ شهر زیبای ما تبریز، قدمتی کهن دارد و خانه‌های تاریخی زیادی را مانند مرواریدی در دل خود جای داده است. به همین دلیل، لقب “شهر خانه‌های قاجاری” را به تبریز داده‌اند. . هرچند برخی بناهای تاریخی به موزه و دانشگاه و گاها رستوران تغییر کاربری داده‌اند تا از آسیب‌ها و ساخت و سازها در […]

بوراپرس؛ شهر زیبای ما تبریز، قدمتی کهن دارد و خانه‌های تاریخی زیادی را مانند مرواریدی در دل خود جای داده است. به همین دلیل، لقب “شهر خانه‌های قاجاری” را به تبریز داده‌اند.
.
هرچند برخی بناهای تاریخی به موزه و دانشگاه و گاها رستوران تغییر کاربری داده‌اند تا از آسیب‌ها و ساخت و سازها در امان بمانند؛ ولی به نظر می‌رسد هنوز تعداد بسیار زیادی از سندهای تاریخی ما مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و یا بدتر از آن عمدا تخریب می‌شوند.
.
این خانه‌ی قاجاری معروف به خانه سامسامیان باید توسط سازمان میراث فرهنگی خریده و محافظت شود ولی متاسفانه توسط مالک شخصی در دیوار به فروش می‌رسد. آیا صاحب بعدی این خانه از میراث تاریخی ما محافظت خواهد کرد یا تبدیل به برج و هایپر و فروشگاه خواهد کرد؟!
.
این درحالی است که در شهرهایی مثل اصفهان و شیراز، خانه‌های تاریخی را با کمی مرمت به بوتیک هتل یا کافه و رستوران تبدیل می‌کنند تا ضمن حفاظت، این خانه‌های قدیمی دوست داشتنی در خدمت صنعت گردشگری و معرف تاریخ و فرهنگ شهرشان باشد.