درس عشق؛ کلاسی که تعطیل نمی‌شود
درس عشق؛ کلاسی که تعطیل نمی‌شود

کلاس درس معلم آذربایجانی دلسوز برای دو دانش‌آموز ⁧ عشایر ⁩در دل طبیعت زیبای ⁧ مغان ⁩ با رعایت نکات بهداشتی و حفظ ⁧ فاصله لازم

کلاس درس معلم آذربایجانی دلسوز برای دو دانش‌آموز ⁧ عشایر ⁩در دل طبیعت زیبای ⁧ مغان ⁩ با رعایت نکات بهداشتی و حفظ ⁧ فاصله لازم