ترساندن مردم اندونزی از کرونا نتیجه معکوس داشت!
ترساندن مردم اندونزی از کرونا نتیجه معکوس داشت!

بوراپرس؛ دسته ای از جوانان اهل روستای کپوه در اندونزی از خرافات برای قطع زنجیره کرونا استفاده کردند. عده ای از جوانان این روستا ملحفه های سفید میپوشند، چشمانشان را سیاه میکنند و در زیر نور ماه به خیابان می آیند تا افرادی را که قرنطینه خانگی را رعایت نکرده اند بترسانند و آنها را […]

بوراپرس؛ دسته ای از جوانان اهل روستای کپوه در اندونزی از خرافات برای قطع زنجیره کرونا استفاده کردند.

عده ای از جوانان این روستا ملحفه های سفید میپوشند، چشمانشان را سیاه میکنند و در زیر نور ماه به خیابان می آیند تا افرادی را که قرنطینه خانگی را رعایت نکرده اند بترسانند و آنها را به ماندن در خانه مجبور کنند.
این حرکت ریشه در باورهای خرافی این کشور دارد، به عقیده آنان روح مردگان در زیر نور ماه بیرون می آید!
ولی این اتفاق نتیجه معکوس داشته است، در این محلات افراد برای بازدید و دیدن روح ها به خیابان ها می آیند.