دیوارنگاری‌های هنرمند چینی به افتخار کادر درمان کرونا ‌
دیوارنگاری‌های هنرمند چینی به افتخار کادر درمان کرونا ‌

بوراپرس؛ هنرمندی از شانگهای، روی دیوارهای کلیسایی که وقف کادر درمان کرونا شده بود، تصاویرى از آنها کشیده است. ‌ همچنین تصاویری مشابه بر روی بوم نیز خلق کرده است که این آثار برای مصارف خیریه به فروش گذاشته شده است.

بوراپرس؛ هنرمندی از شانگهای، روی دیوارهای کلیسایی که وقف کادر درمان کرونا شده بود، تصاویرى از آنها کشیده است. ‌
همچنین تصاویری مشابه بر روی بوم نیز خلق کرده است که این آثار برای مصارف خیریه به فروش گذاشته شده است.