درگیری لفظی و فیزیکی در جلسه شورا
درگیری لفظی و فیزیکی در جلسه شورا

جلسه شورای شهر تبریز حاشیه های زیادی همچون درگیری لفظی برخی از اعضا باهم و درگیری فیزیکی یک کارمند شهرداری با حراست شورا داشت.

جلسه شورای شهر تبریز صبح امروز یک شنبه در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد. این جلسه حاشیه های فراوانی داشت.

اعتراض یکی از کارکنان شهرداری منطقه ۹ تبریز به تاخیر پرداخت حقوق در پایان جلسه امروز به یکی از حاشیه های اصلی تبدیل شد.

با اعتراض یکی از کارکنان شهرداری نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق و فریادهای وی، جو شورای شهر به تشنج کشیده شد!

این کارمند شهرداری گفت: امروز نهم ماه است و ما هنوز حقوق ماه قبل را دریافت نکرده ایم. اعضای شورا باید به فکر کارکنان و کارگران باشند. اگر آقای شهردار نمی تواند کار را جلو ببرد استعفا دهد.

حراست شورای شهر تبریز که می خواست این کارمند را به بیرون جلسه منتقل کند با ماموران حراست درگیری فیزیکی پیدا کرد و الفاظی را به کار بردند.

شهین باهر شهردار تبریز در این خصوص گفت: اعتراض یک کارمند را برای تاخیر تنها ۹ روز تاخیر را شاهد بودید، بارها هم گفته اید که در این شرایط پرداخت حقوق افتخار نیست. حالا خودتان می توانید قضاوت کنید.

پس از انکه فرج قلیزاده به طرح سوال خود از شهردار اقدام کرد، فریدون بابایی اقدم با ترک جلسه، نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد. امروز بابایی اقدم و فرج قلیزاده درگیری های لفظی شدیدی باهم داشتند.

فریدون بابایی اقدم درباره سوال فرج محمدقلیزاده از شهردار تبریز اعتراض آیین نامه ای داد و گفت: این سوال باید طبق آیین نامه ظرف ده روز در شورای شهر مطرح می شد.

وی گفت: جای این سوال قانونی وجود دارد که آیا این سوال قابلیت طرح در این جلسه را دارد یا نه!؟

رئیس شورای شهر تبریز ادامه داد: افکار عمومی به خوبی رفتار و سخنان ما را قضاوت می کند. نمی توان افکار عمومی را فریب داد.

شکور اکبرنژاد افزود: حقوقدانان پاسخ کافی را داده اند و طرح این سوال در جلسه حاضر قانونی است.