ترامپ جانشین متیس را معرفی کرد
ترامپ جانشین متیس را معرفی کرد

ترامپ طی توئیتی پاتریک شاناهان را به عنوان جانشین جیمز متیس اعلام کرد.

ترامپ در توئیت خود نوشت: بسیار خوشحال هستم برای معرفی وزیر دفاع خیلی با استعداد پاتریک شاناهان. وی در اول ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار خود را آغاز می کند. شاناهان لیست طولانی از ماموریت های انجام شده طی خدمت خود یعنی به عنوان معاون وزیر دفاع و همچنین در بوئینگ دارد. او عالی خواهد بود!