۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تولید در منطقه آزاد ارس اختصاص یافت
۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تولید در منطقه آزاد ارس اختصاص یافت

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای واحدهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری منطقه آزاد ارس اختصاص یافته است.

صفر شاسفند روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۲۶ واحد کشاورزی، صنعتی و گردشگری مستقر در سازمان منطقه آزاد ارس اختصاص یافته است.
وی افزود: این میزان تسهیلات برای ۱۰ طرح کشاورزی، ۱۱ طرح صنعتی و ۵ طرح گردشگری پرداخت شده است.
شاسفند با اشاره به اهداف اصلی اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای فعال منطقه آزاد ارس، گفت: اختصاص تسهیلات در راستای حمایت از سرمایه گذاران منطقه آزاد ارس انجام می شود و تسهیلات در نظر گرفته شده با پیگیری های سازمان منطقه آزاد ارس، محقق شده است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: پیش بینی می شود این مقدار از تسهیلات زمینه اشتغال بیش از ۱۵۰۰ نفر را در منطقه آزاد ارس فراهم کند.
به گزارش ایرنا، منطقه آزاد ارس با ۵۱ هزار هکتار در شمال غرب کشور و در کنار رود ارس شکل گرفته و در کنار صنعت، کشاورزی و گردشگری از اولویت های اقتصادی منطقه است.
این منطقه در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته و در محدوده متصل شهرستان جلفا و محدوده منفصل بخش هایی از شهرستان های کلیبر و خداآفرین را در برگرفته است.
جلفا به عنوان قلب تپنده منطقه آزاد ارس در ۱۳۲ کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده است.